اسلامیات

جایگاه سیاسی زنان در اسلام

قضاوت پوه فضل احمد معنوی موقعیت سیاسی زنان در اسلام، یکی از موضوعات مورد بحث عصر حاضر می باشد؛ به ویژه در کشور ما افغانستان. پس از حاکمیت طالبان و به و جود آمدن فضای متفاوت سیاسی، مسئله ی زنان از پر رونق ترین مسایلی است که در مجامع ملی و بین المللی، مورد بحث قرار می گیرد. نهاد های ... بیشتر بخوانید »