سیاسیون جوان

تعطیلات شنبه، برای کارکنان خصوصی و یا عامه

عبدالله عبدالله تعطیلات شنبه، برای کارکنان خصوصی و یا عامه در جهان امروزی کار و لذت بردن از زنده گی دو خواسته متضاد انسان مدرن است .داشتن کار از جمله حقوق اساسی بشر است که در میثاق های بین المللی کار، اعلامیه جهانی حقوق بشر و قوانین اساسی کشور ها منحیث یک حق پایه شناخته شده است. پس از انقلاب ... بیشتر بخوانید »

زنده های کم ارز، مرده پرستان گورستان های خالی

محمد نوید “جویا” زنده های کم ارز، مرده پرستان گورستان های خالی از آنجاییکه معلوم است از آغاز شکل گرفتن جنبش های روشنفکری و شکل گری جنبش های قبیله ای در افغانستان اشخاصی آزاده ای سر از میان مردم این مرز بوم برون کرده است و افتخارات برای مردم که در این جغرافیا زندگی می کنند کسب کرده اند، بیشترین ... بیشتر بخوانید »

نباید کودتای ۷ ثور را با انقلابی اسلامی خلط کرد

نوید جویا وقتی دیده میشود که شماری از افراد خصوصا کسانی که بیشتر از همه خود را داخل قضایا میدانند و خود را چیز فهم از دیگرا میدانند وقتی باور هایشان را نسبت به کودتای ۷ ثور و پیروزی انقلاب اسلامی ۸ ثور می خوانید فکر می کنی افراد هستند که بنابر ماموریت که با آنان سپرده شده است باید ... بیشتر بخوانید »

آینده جوانان درنظام های سیاسی کشور

نویسنده: محمد علی “سیغانی” رئیس امور جوانان (امکا) آینده جوانان درنظام های سیاسی کشور مشارکت جوانان در نظام سیاسی کشور یک امر حتمی است اما چگونگی حضور جوانان وجایگاه آنها به عنوان قشر سازنده وبالنده ونیروی محرک جامعه موضوع ایست که به کنجکاوی نیاز دارد و بر اساس بستر مناسب شرایط سیاسی واجتماعی نقش این نسل هویدا خواهد شد. اگر ... بیشتر بخوانید »