حقوقی

طرح قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات

طبق هدایت جلسۀ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۵ کمیتۀ محترم قوانین کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان که در مورد مشکلات و خلا‌های موجود در قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات دایر گردیده بود، به وزارت عدلیه وظیفه سپرده شد تا طرح قانون مذکور را به همکاری ادارات ذیربط بازنگری و طرح جامعی را به منظور رفع نیازمندی‌های موجود، ترتیب و غرض مراحل قانونی ارایه نماید. انستیوت ... بیشتر بخوانید »

فرمان در مورد عفو و تخفیف مجازات به مناسبت عید

فرمان جلالتماب ريس جمهوربه مناسبت عيدسعيد فطر! به تأسی از حکم مندرج جزء (۱۸) مادۀ شصت وچهارم قانون اساسی افغانستان، به مناسبت حلول عید سعید فطر، تخفیف و عفو مجازات حجز و حبس محکومین اعم از (ملکی و نظامی) را که به حکم قطعی و نهائی محاکم، محکوم گردیده‌اند، حسب ذیل منظور می‌نمایم عفو و تخفیف مجازات محجوزین مادۀ اول: ... بیشتر بخوانید »

شرح سلوک قضایی و اجراات جزایی

این کتاب برای شما جوانان عزیز که در رشته های حقوق و شرعیات مصروف درس هستید خیلی ها مفید می باشد. از اینجا دانلود نمایید بیشتر بخوانید »