بایگانی/آرشیو ماهانه: حمل ۱۳۹۶

بازی جدید با نقش آفرینی بانوی اول

حکومت وحدت ملی از ابتدای سنگ تهداب با مشکل و چالش روبرو بود و با گذشت بیش از دو سال از حیات این حکومت، مشکلات ابتدایی همچنان پابرجاست و در کنار آنها مشکلات عمده دیگری نیز رونما شده است. اختلافات عمده بین رهبران حکومت (رئیس جمهور غنی و داکتر عبدالله رئیس اجرائیه) و ادعای سهم مساویانه در حکومت و مشکلات ... بیشتر بخوانید »