زنده های کم ارز، مرده پرستان گورستان های خالی

mudaser205

محمد نوید “جویا”

زنده های کم ارز، مرده پرستان گورستان های خالی

از آنجاییکه معلوم است از آغاز شکل گرفتن جنبش های روشنفکری و شکل گری جنبش های قبیله ای در افغانستان اشخاصی آزاده ای سر از میان مردم این مرز بوم برون کرده است و افتخارات برای مردم که در این جغرافیا زندگی می کنند کسب کرده اند، بیشترین این مردمان در اوایل مبارزات شان با مشکلات فراوان با همین مردم که حالا عملکرد این مردان را افتخارات قبیبله و قوم و یا تمام افغانستان می داند دست پنجه نرم کرده اند.

اما متاسفانه تا وقت زنده بودن برچسب ها از سوی عده ای ازمردم قدر ناشناس ما بر آنان وارد گردیده است، در زمان چشم بستن و رفتن از دنیا، این عده مردمان مرده پرستِی بیش نمی شوند و سخت در اعماق دل وجان خود وی را جا می دهند، زنده هایکه دایم بعد از مرگ شان قهرمان خطاب شده اند در زنده گی نزد اینها کم ارز بوده و حتی حرف ها رکیک هم در باره شان می راندند .

شخصیت هایکه عملکرد شان از آغار وارد شدن شان در عرصه های مختلف برای مردم افغانستان موثر بوده و مردم در مقابل عملکرد شان کمتر ارزش قایل شده، تا اینکه بعد از قربانی های زیاد برابر با زندگی آنان، مردمان این جغرافیا مرده پرست پی می برند که مردی در میان ما وجود داشت که باور های بزرگ نسبت به این ملت نسبت به مردم که در مقابل آنان قرار می گرفتند داشته اند .

شخصیت های مهم تاریخ افغانستان همیش از سوی ذهن های کوچک و پوسیده که اگر توان گفتن و نوشتن چند سطری را پیدا کرده اند قضاوت شده اند و با دید قومی و تباری شان چهره بزرگترین مردان تاریخ رامغدوش کرده وبرای دل خوش ساختن آدم های چون خود گلو پاره میکنند.

عده ای که از معلومات دقیق در باره این شخصیت ها و عملکرد شان برخوردار نبودند بنابر احساسات بر گفته های آنان مهر تایید گذاشته اند و تنها دستاورد که داشتن توانستند مردم کشور عزیز ما را در اوج نفاق و بی باوری های قومی قرار دهند .

در طول سالیان متمادی برجسته گی های قهرمانان را همین مردم ما در در زنده گی شان نادیده گرفته اند و بنابر عملکر که مردم آینده آن را نسنجیده شخصیت های نامبرده را در زیر بار بهتان اضافه حرفی ها قرار دادند و مردم مرده پرست هیچ گاه نخواستن در باره این اشخاص در حیات شان تحقیق کنند تا بدانند کی ها چهره های منفور و کی ها ی چهره های محبوب استند بعد قضاوت کنند که کی ها از خود بدانند و کی ها را از خود برانند.

جنرال عبدلرشید دوستم با همان اراده متین بخاطر حفظ آرامش مردمش، به آرامش خود نه گفته است و در کنار نظامیان کشور در خط نبرد قرار دارد هرچند هرگونه بهتان و اضافه حرفی بر هویت وی لطمه وارد نمی کند اما شماری زیاد ار نفاق افگنان حضور وی را در جنگ فاریاب قومی خوانده و این قماش مردم در صدد ایجاد نفاق و از بین بردن وحدت میان مردم ما پا برهنه کرده اند .

هر رهبری که مانند دوستم در کنار مردمش قرار گرفته از سوی همین مردم قضاوت نادرست شده اند و اینان کسانی بوده اند که تا حد توان کوشش بخرج دادن که دستاورد های بزرگ ملت افغانستان را، در طول سال های گذشته کتمان نمایند.

آنچه می تواند پاسخ دندان شکنی به این قماش مردم بدهد اینست که تمام گروه های قومی، جامعه مدنی، رسانه های و شهروندان کشور در حمایت از کسانی که برای حفظ آرامش شان کمر بسته اند صدا بلند کنند.

این کار می تواند در میان اقوام اعتماد را ایجاد کند وقتی باور ها نسبت به رهبران قومی در کشور افزایش یابد و وقتی باور های نسبت به زنده جان های که دایم در مقابل عزت مردم در مقابل جغرافیا کشور در مقابل منافع بزرگ ملی از خود گذری کرده اند، آن زمان است که مردم دیگر عقده ای در میان یکدیگر نمی داشته باشند و می توانند در فضای اتفاق وحدت و ارزش ها اساسی انسانی و اسلامی زندگی کنند و از به میان آوردن تاریخ که مردم ما را برای بار ها به مخاطره بکشاند دست بکشند و چهره ها که مسبب اصلی ایجاد نفاق میان مردم میشود درست بشناسند.

بزرگ مردان که در مقابل نیروی بزرگ انگلیس با سلاح های که در مقابل آن خون آشام های استثمارگر هیچ نبود مبارزه کرده بودند و بزرگترین قدرت دنیا یعنی روس ها را شکست دادند. مجاهدین دلیر که دود آازاده گانی شان در آسمان دنیا بالا شد و پوز استثمارگر گر بزرگ وقت را به خاک مالیدند ، این کج اندیشان به معامله گرفته اند.

همچنان قهرمانان زنده ایکه حالا برای حفظ ثبات ، آرامش ، حفظ وحدت میان مردم و ایجاد نظام نوین در افغانستان با همه ای توان با دشمنان افغانستان مبارزه کرده اند.

بیاید برای قهرمانان صحنه امروز نبرد افغانستان که بخاطر عزت و سر بلندی افغانستان در دشت ها و کوه پایه ها ، در نبرد های سنگین سینه سپر نموده اند ارزش قایل شویم و دیگر این سرزمین سرزمینی مرده پرستان گورستان ها خالی و زنده جان ها کم ارزش نباشد و برای مبارزان که همیار و همپا با نظامیان کشور در برابر دشمنان می رزمند درود وآفرین بفریستیم.

مردم شریف ما میدانند برای از بین بردن تفرقه های قومی و لسانی و تباری در کشور نیاز است تا حرف منافقین را در مقابل شخصیت های کشور نادیده گیریم و نگذاریم یکبار دیگر کینه ورزی این منافقین نتیجه داده کشور ما بسوی بدختی های گذشته برگشت نماید.

 انتهای پیام/

۳۹۰ مجموع بازدید ۱ بازدیدهای امروز

کمنت های فیس بوک

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*