گفته های پیرامون اصطلاح دعوت

دعوت در لغت : دعوت درلغت به معناي قسم نمودن وخواستن کسي به مهماني ميباشد اين کلمه مصدر فعل (دعا) ميباشد عربها ميگويند : (دعا ، يدعو ، دعوة) همچنان (دعوة) اسم مره نيز ميباشد ، که تعداد يک کاري را نشان ميدهد مثل جلسة عربها ميگويند ، جلست جلسة او جلستين اوثلاث جلسات ، من يک جلسه ، يا دو جلسه يا چندين جلسه نشستم ، به همين سان ميگويند ، دعوت دعوة او دعوتين او ثلاث دعوات ، من يکبار ، يا دو بار ، ياهم سه بار دعوت نمودم .دعوت در اصطلاح : خواستن کسي بسوي اعتقادات ، عبادات ، واحکام کدام دين ، ايديولوژي ، نظريه ، فکر وانديشه ميباشد .دعوت اسلامي : منظور از دعوت اسلامي خواستن مردم به دين مقدس اسلام ، وياهم رسانيدن پيام الهي به تمامي مردم جهان با اسلوب ووسيلهء ميباشد که قرآن کريم به آن رهنمايی نموده است .در اصل دعوت براي خواستن غير مسلمانان به دين مقدس اسلام ميباشد ، ولي علماء وmudaser20دانشمندان اسلامي اصطلاح دعوت را براي دعوت نمودن مسلمان وغير مسلمان هم استعمال مينمايند ، بعضي از علماء دعوت مسلمانان را به نام هاي تبليغ ، اصلاح نيز نامگذاري نموده اند ، ولي اصطلاح دعوت را ميتوان بر همه بصورت عمومي استعمال نمود .اهميت دعوت : دعوت يکی از امور بسيار مهمی ميباشد ، وفضيلت دعوت اسلامی در آنست که نخستين دعوتگر بسوی حق حضرت محمد صلی الله عليه وسلم ميباشد ، ، همچنان تمامی شخصيت های بزرگواريکه برگزيده گان الهی بودند ووظيفهء نبوت ورسالت را پيش ميبرند همه برای ادای همين وظيفهء برای بشريت اختيار شده بودند ،
انواع دعوت به اساس حق وباطل
دعوت به دو گونه صورت ميپذيرد :

۱- دعوت به حق و به طريق مثبت:اين دعوت که توسط پيامبران و پيروان شان صورت ميگيرد ، دعوتي است که هدفش مقدس است ، بناء وسايل رسيدن به هدف مقدس ، نيز مقدس ، مثبت وخوب ميباشد .
کسانيکه در راه خدا دعوت ميکنند ، حق ندارند که با اساليب منفي و زشت مردم را به حق دعوت نمايند ، بلکه بالاي آنان لازم است که با وسايلي دعوت نمايند که مطابق ارشادات الهي باشد ، وهمچنان براي پيامبر(صلي الله عليه وسلم) نيز گفته شده (وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ) ودعوتگری برای خدا به اجازه اش وچراغ روشنی (۱: الاحزاب ،۴۶ )
۲- دعوت به باطل وبه طرق منفي: دعوت به باطل وظيفه شيطان و پيروان آن از انسانها و جنيات ميباشد . براي شيطان و پيروان وي مهم نيست که براي دعوت به باطل از کدام راه ها استفاده نمايد ، آنان ميخواهند که براي هدف نامقدس خويش از هر وسيلهء شيطاني وغير مقدس استفاده نمايند . (وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ) (۱: ابراهيم ؛۲۲) وقتی قضاوت اموری صورت گيرد شيطان ميگويد : خداوند شما را وعدهء حق نموده بود ، پس مخالفت آنرا کرديد وومن برشما هيچ سلطهء نداشتم ، بجز اينکه شما را دعوت نمودم ، پس مرا اجابت نموديد ، مرا ملامت نکنيد ، نفسهای تانرا ملامت کنيد .
اقسام دعوت به اعتبار تعداد مخاطبين
دعوت به اعتبار کسانيکه آنانرا دعوت ميکنيم به دو بخش تقسيم ميگردد :
بخش اول دعوت فردي : در دعوت فردي سخنان دعوتگر اسلامي متوجه به فرد خاصي بوده وتنها او را دعوت ميدهد ، درين بخش دعوتگر غالبا تقاضا ها ، نظريات و خواسته هاي آن شخص را مد نظر گرفته ومطابق سويه ، مسلک و استعدادش باوي سخن ميگويد ، درين دعوت هرگاه دعوتگر مهارت داشته باشد ، نخست پشتوانه علمي وفرهنگي جانب مقابل را درک نموده ، مطابق آن دعوت خويش را عيارميسازد ، بسياري از نو مسلمانان زماني قرآن حقيقت هاي مسلکي آنانرا بيان داشته ، فورابه حقانيت قرآن عظيم الشان قناعت نموده اند ، پرفيسور هوفمان سفير آلمان در الجزاير ميگويد ، من درين شک داشتم که چرا خداوند ، مردمان را گناهکار خلق نمود ، وسپس چرا پسرش را مطابق عقيده نصرانيت ، غرض نجات انسانها فرستاد تا خود را قربان نموده ، و مردم را پاک سازد ، ولي وقتي در قرآن عظيم الشان مطالعه نمودم که ( ولا تزر وازرة وزر آخري ) به اين حقيقت رسيدم که هيچکسي بار گناه ديگران را حمل نميکند ، وهرگاه حضرت آدم وبي بي حوا لغزشي نموده ، از ميوهء ممنوعه خوردند ، پس مطابق اين ايت قرآني ، لغزش به خود شان ارتباط داشته ، اولادهء شان کدام مسووليتي ندارند ، بناء اين آيت شريف تمامي عقيده مرا تغيير داد .
دعوت گروپي : اين دعوت چنانچه از نامش پيداست ، به شکل مجموعي درميان تعداد مردم زيادي صورت ميگيرد ، اين نوع دعوت ها در ميان مسلمانان به اشکال مختلف صورت ميگيرد ، که دعوتگران اسلامي آنانرا درمجالس ، محافل ، نمازهاي جمعه ، نمازهاي عيد و بعد ازدفن متوفي انجام ميدهند ، ولي اينگونه دعوت در ميان غير مسلمانان تا حال به شکل بسيار ضعيف بوده وتنها در بعضي از اوقاتيکه شيخ احمد ديدات دعوتگر مرحوم از شمال افريقيا وياهم دکتور(ذاکر نايک) در هندوستان ، مجالسي با غير مسلمانان داشته اند .
بعضي از اين مجالس بشکل گفتگو ميان تمدن ها ، به اشکال اکاديميک يا سياسي صورت گرفته است ، ولي بشکل پلان شده ، واعزام دعوتگران به اين کشور تاحال وجود ندارد .

اقسـام دعوت به اعتبار ايمان
دعوت به اعتبار ايمان مخاطبان به سه نوع تقسيم ميگردد :
۱- دعوت مسلمانان نيک: اينگونه دعوت که غالبا براي مردمان نيک صورت ميگيرد ، از باب ذکر(ياد آوري) ميباشد .
اگر چه اين اشخاص حق را ميدانند ، وبه آن عمل ميکنند ، ولي دعوت به آنان که بصورت تبليغ صورت ميگيرد ، به تقويت ايمان آنان منجر ميگردد ، وصحابه کرام با وجود اينکه خود شان داراي ايمان واعمال نيک بودند ، يکي براي ديگر ميگفتند که (بياييد ايمان خويش را تقويت دهيم) با هم يکجا نشسته درمورد احکام الهي صحبت مينمودند ، زيرا ذکر وفکر آخرت انسان مسلمان را به زيادت ايمانش ميکشاند .
۲- دعوت مسلمانان گنهکار : اين نوع دعوت را که تبليغ و اصلاح نيز ميگويند ، دعوتي است که براي مسلماناني صورت ميگيرد که به اساس ندانستن احکام الهي و ياهم کسالت وتنبلي ، بسياري از احکام را فرامـوش ميکنند ، که اين نوع دعوت درميان خود مسلمانان ميباشد .
۳- دعوت غير مسلمانان : اين دعوت که بخاطر رساندن صدای حق به گوش غير مسلمانان صورت ميگيرد ، اساسی ترين مرحلهء و بخش دعوت را تشکيل ميدهد .

انتهای پیام/

۴۰۳ مجموع بازدید ۱ بازدیدهای امروز

کمنت های فیس بوک

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*