فرهنگ غربی زن و تاثیرات آن

داکتر اسامه یحیی کارشناس اجتماعی و خانوادگی به این باور است که فرهنگ غربی زن را از طبیعت وسرشتش (خصوصیات زنانگی او) بیرون نموده است. این وضعیت از به وجود آمدن مساوات زن با مرد در اجرای وظایف بوجود آمده است؛ چون در غرب زشت می نماید که زن بدون وظیفه بماند. آنها این سخن خداوند را که می فرماید: « ولیس الذکر کالأنثی» (یعنی: زن مانند مرد نیست) فراموش نموده اند. موصوف افزود که: خانمی که از خانه جهت وظیفه بیرون می شود ناچار می گردد که بسیاری از صفات زنانگی خود را از قبیل جذابیت، لطف و تبسم، ناز وکرشمه کردن وغیره که مختص برای شوهرش می باشد و در کامیابی او در خانواده اش خانم را یاری می رساند، از بر خویش به دور افگند، ودر عین زمان مجبور می شود که ویژه گی های مردانه را در حین خارج شدن از دروازه خانه اش به خود بگیرد واین ویژه گیهاست که او را در بیرون از خانه، در وظیفه به مبارزه و رقابت و تپ وتلاش وادار می گرداند.

بدین صورت زن ناز و لطافت خود را فراموش نموده و زیبایی خود را آشکار نمی سازد واین همه زنانگی او را آسیب پذیر می سازد. ودر مقابل در او خشونت، سختی وخشک مزاجی و رقابت ومبارزه رشد می نماید که باعث انواع فشارها و نا آرامی ها در زندگی اش می گردد.

داکتر یحیی در خلال سیمینار « لیس الذکر کالأنثی» که توسط بخش نسائی حزب آزادی وعدالت در انجمن شیخ زاید واقع در فرلی هیلز برگزار کرده بود گفت: ۲۲۰۰ از تفاوتهای شکلی، بیولوژیکی، فزیکی و روانی میان زن ومرد وجود دارد واین فرقها از جهت اختلاف در وظایف ونقشهای شان است؛ چون نقش اساسی مرد بیرون از خانه درکار وکسب بوده و درحالی که نقش اساسی زن در داخل خانه و توجه به شوهر، اهتمام به کودکان وانجام کارهای داخل خانه می باشد، انگار که مرد ساخته شده است تا امور بیرون خانه سازمان دهد و زن طوری ساخته شده که با امور داخل خانه سازگار باشد.

وی توضیح داد که این فرقها میان زن ومرد تکاملی بوده که هیچ یک از طرفین بدون طرف دیگر زندگی کرده نمی تواند.

به نظر داکتر اسامه یحیی جهت متحقق شدن تفاهم درموجودیت این نوع فرقها که در اثر آن دوستی، شفقت، انس ومحبت وآرامش زن وشوهر به وجود میاید؛ باید در آن مسائل ذیل مراعات گردد:

۱- باید شریک زندگی ات را درک نمایی و بدانی که او با تو انسان متفاوتی است؛ به گونه ای که این تفاوتهایی که خداوند متعال در میان شما نهاده بنا بر حکمتهای بزرگی می باشد که با نقشها و وظایف مختلف او همخوانی دارد.

۲- باید شریک خود را با وصف آنچه در او از سلبیات وصفاتی است که باعث نا آرامی واذیتت می گردد بپذیری همان گونه که ایجابیات وصفاتش که به تو راحتی و خوشی می بخشد می پذیری.

۳- تلاش نما تا بهترین راههای ارتباط با او را بشناسی.

۴- از تفاوتهای روانی که میان تو وشریک زندگیت است بهره ببر همانگونه که از تفاوتهای جسمانی اش بهره می بری.

۵- مرد باید یک عده صفات و ویژه گی هایی که مناسب تعامل با زن باشد تقلید نماید.

وی اضافه نمود که برای یک زن لازم نیست تا جهت همزیستی با شوهر وبسر بردن زندگی خوشگوار وبا سعادت درکنار او ، صفات مردانه را تقلید نماید؛ زیرا خانم در همه حالات زن باقی می ماند واین وضعیت با سرشتش وهمچنان با آنچه مرد در او می پسندد مناسبت دارد.

نویسنده : می محمود

ترجمه : سعدیه حفیظ

انتهای پیام/

۵۱۵ مجموع بازدید ۱ بازدیدهای امروز

کمنت های فیس بوک

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*