آینده جوانان درنظام های سیاسی کشور

ali sighani

نویسنده: محمد علی “سیغانی” رئیس امور جوانان (امکا)

آینده جوانان درنظام های سیاسی کشور

مشارکت جوانان در نظام سیاسی کشور یک امر حتمی است اما چگونگی حضور جوانان وجایگاه آنها به عنوان قشر سازنده وبالنده ونیروی محرک جامعه موضوع ایست که به کنجکاوی نیاز دارد و بر اساس بستر مناسب شرایط سیاسی واجتماعی نقش این نسل هویدا خواهد شد.

اگر یک گذر به تاریخ داشته باشیم در خواهیم یافت که نظام های سیاسی درخم وپیچ تاریخ بشری سیر تکامل خویش را با فرازونشیپ ها پیموده است ولی درتعین ساختار وشکل دهی از آغاز روشنگري تا ايجاد نهضت های مشروع ومنتخب و بعداً پيروزي نظام های سياسي ومترقي وگروه هاي متعدد سياسي با افکار وانديشه هاي نوين وتغیر آفرین بسوی میعارهای نظام ودیموکراتیک زاده دست پرتوان جوانان بوده است، که با خط زرین درتاریخ معاصر افغانستان ثبت شده است.

جوانان به عنوان قشر آگاه برای تغیرمثبت و توسعه اقتصادی سیاسی درساختار کلی نظام ها نقش بسزایی خود را داشته اند.

تاريخ سیاسی گواه است که جوانان نسل فعال امروز و گردانندگان چرخ اداره فرداي کشوراند همین ها دايماً منشأ تحولات، دگرگوني ها و پيشرفتهاي چشمگير در بخشهاي مختلف اعم از سياسي، اقتصادي، فرهنگي واجتماعي بوده اند اما نقش جوانان درسده پسین در محراق تحولات سیاسی و اجتماعی باتوجه به فرصت های اندک وچالش های روزگار سیاسی واقتصادی محسوس بوده، که قابل تمجید میدانیم.

تجربه ۱۳ سال اخیرکشور را می توان به عنوان برهه اساس تاریخ و بيداري سياسي جوانان بنامیم زیرا جایگاه جوانان وسهمگیری شان در حرکت های سیاسی واجتماعی و صنف این نسل برای همه ملت اشکار است با اینکه چنین است اما حکومت وحدت ملی چنانکه تعهد کرده است ملزم است زمینه و بستر را برای تمرین سیاسی و حضور آنها در قدرت فراهم سازد نباید استفاده سؤ و مراهم غیر آن در سر لوح این حکومت قرار گیرد.

آینده جوان افغان در نظام کنونی وساختارهای سیاسی برعلاوه آنکه تعریف شود ودرساختار کلی سیاسی تثبیت شود ما خواهان هرچه بهتر مدیریت سالم وجایگزینی نیروی تازه درکنار بنگاه های تجربه درین کشور هستیم.

برای همه معلوم است که حضور نسل جوان درنظام سیاسی راهی است بسوی تفاهم و وحدت، همین جاست همواره جوانان اتفاق واتحاد را شعار وسرلوحه زنده گی خویش قرارداده وبا ژرفنگری اوضاع سیاسی را بهتر مورد تحلیل وتجزیه میتوانند قرار بدهند.

افغانستان که در بین کشورهای منطقه از نیرو جوان بیشتر برخوردار است بناً خواسته ها و نیازمندی هایش را جوانان این مرزوبوم خوب تر میتواند درک وحس کند وتوان برآورده شدن نیازمندی بنیادی اش نیز دارند باید خاطرنشان ساخت که تنها راه براورده ساختن نیازمندی آنها, مشارکت وسهمیگیری همه جانبه جوانان دربدنه ساختار سیاسی می باشد. جوانان خواستار جایگاه مناسب در حکومت وحدت ملی است امید که دولت فعلی چالشهای کنونی را ازسد راه پیشرفت وترقی جوانان بردارد با این نسل مسیر خود را طبق اصول طبیعت و ضرورت زمان بی پیماید.

می خواهم باز هم تاکید کنم که جوانان بزرگترین سرمایه یک ملت است و دریک دهه گذشته کمتر مورد توجه حکومت داران بوده اما جوانان هستند که جامعه رابه منزل گاه اصلی اش سوق میدهند نقش اساسی را در روند دیموکراتیک شدن جامعه بازی می کنند از این جهت لازم است تا اراده سیاسی کشور را بدست گیرند ومسلماً این فرصت باید به جوانان خلق شود تا دوشا دوش بزرگان درتعین سرنوشت مملکت سهم گرفته و درتصمیگری های کلان نقش خود را ایفاء کنند من به عنوان جوان امروزدرامر سازندگي فرداي خوب متنوع وکثرت انديشي بيشتر باور دارم .

انتهای پیام/

۴۶۹ مجموع بازدید ۱ بازدیدهای امروز

کمنت های فیس بوک

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*